marți, 31 august 2010

Imagine If All Atheists Left America

Stefan cel Mare si Sfant

Fragmente din Letopiseţul ţărâi Moldovei, de când s-au descălecat ţara şi de cursul anilor şi de viiaţa domnilor carea scrie de la Dragoş vodă până la Aron vodă de Grigore Ureche

Stefan era un conducator agresiv, nu pacifist; cauta razboiul, ataca Ardealul pentru a-l prada.
Fapte demne de un sfant crestin:

Scrie létopiseţul cel moldovenescu că fiindu Ştefan vodă om războinic şi de-a pururea trăgându-l inima spre vărsare de sânge, nu peste vréme multă, ce în al cincilea an, să sculă den domniia sa, în anii 6969 (1461) rădicându-să cu toată putérea sa şi s-au dus la Ardeal, de au prădatu Ţara Săcuiască. Nici au avut cine să-i iasă împotrivă, ce după multă pradă ce au făcut, cu pace s-au întorsu napoi, fără de nici o zminteală.  

Cronicarul spune ca Stefan poftea mai mult decat avea - si considera acest lucru firesc, face parte din firea umana.
Si din firea unui sfant crestin, as adauga.Vă léato 6978 (1470), într-acéia vréme intră zavistiia intre Ştefan vodă şi intre Radul vodă, domnul muntenesc, pre obicéiul firei omeneşti de ce are, de acéia poftéşte mai mult, de nu-i ajunse lui Ştefan vodă ale sale să le ţie şi să le sprijinească, ci de lăcomie, ce nu era al lui, încă vrea să coprinză. Strâns-au ţara şi slujitorii săi şi au intratu în Ţara Muntenească, de au prădatu marginea, fevruarie 27 dni şi au arsu Brăila în săptămâna albă, marţi.

Pacea nu era pe placul domnuli moldav, el cauta razboaie.Ştefan vodă, fiindu aprinsă inima lui de lucrurile vitejeşti, îi părea că un an ce n-au avut treabă de războiu, că are multă scădére, socotindu că şi inimile voinicilor în războaie trăindu să ascut şi truda şi osteneala cu carea să diprinsése este a doao vitejie, strânsă de iznoavă oaste şi luo pre Basarabă Laiotă, ca să-l ducă la Ţara Muntenească, să-l puie domnu.Dupa ce a pradat Bucurestii, Stefan a luat in captivitate sotia si fiica lui Radu cel Frumos. Pe ce din urma prizoniera a facut-o, de voie, de nevoie, sotia lui.
Intocmai dupa cum scrie in biblie:

Că iată că létopiseţul cel leşesc nu spune că s-au bătut trei zile războiul, déciia să fie dat dosul Radul vodă, ci spune că daca au văzut că nu le va putea sta împotrivă lui Ştefan vodă, au fugitu la cetate. Iară létopiseţul nostru scrie că daca au sositu Ştefan vodă la margine, noiemvrie 8 zile, au împărţitu steagurile oştii sale pre Milcov. Şi décii s-au împreunatu cu Radul vodă, joi într-aceastaşi lună, 18 zile, la locul ce să chiamă Cursul Apei. Şi dându războiu vitejaşte de îmbe părţile, s-au bătut acolo pănă în sară, aşijderea şi vineri şi sâmbătă toată zioa pănă în sară. Iară noaptea spre duminecă au lăsatu Radul vodă toate ale sale în tabără şi au fugitu cu toată oastea sa la scaunul său, la Dâmboviţă. Iară Ştefan vodă s-au pornitu după dânsul cu toată oastea sa. Şi într-această lună 23 au încunjurat Cetatea Dâmboviţa şi într-acéia noapte au fugit Radul vodă din cetate, lăsă pre doamnă-sa Mariia şi pre fiica sa Voichiţa şi tot ce au avut şi s-au dus la turci. Iară Ştefan vodă, miercuri 24 ale aceştii luni au dobânditu Cetatea Dâmboviţa şi au intratu într-însa şi au luat pre doamna Radului vodă şi pre fiică-sa Voichiţa şi o au luat-o luişi doamnă şi toată avuţiia lui şi toate veşmintele lui céle scumpe şi visteriile şi toate steagurile lui. Şi acolo s-au veselit trei zile şi décii s-au întorsu înapoi la scaunul său, la Suceava, dându laudă lui Dumnezeu.

Stefan permite ostirii sale sa jefuiasca, crestineste, toata Muntenia:

Şi dând războiu vitejéşte despre amândoaă părţile, multă pagubă s-au făcut şi cu vrérea lui Dumnedzău fu izbânda la Ştefan vodă, că pierdură munténii războiul. Dat-au Ştefan vodă oştii sale voie să prade în trei dzile, cât vor putea, în Ţara Românească şi prădândŭ, adus-au multă dobândă ostaşii.

Sin nou, jafuri, mai nou, incendieri:

Vă leato 6992 (1484) Ştefan vodă într-o noapte au prădatu şi au arsu toată Ţara Muntenească.

Dar nu doar fratii de neam si credinta sunt arsi si jefuiti. Urmeaza si paganii de polonezi:

Într-acelaşi an, Ştefan vodă vrându să-şi întoarcă dispre léşi strâmbătatea sa, strânsă ţara şi au intratu la Podoliia şi la ruşi, trecutau şi de Liov la Canţug oraşului, la apa Visloca, toate satile arzându şi prădându. Ars-au oraşul Premişlia, Radumnea, Prevorsca, Lanţut şi cetatea Tereabul şi multă bunătate dintr-însa au luatu şi mulţi joimiri au scos, ci pre toţi i-au tăiatu şi alţii mai mulţi au arsu în cetate. Şi cetatea Buceaciul multă nevoie au păţitu şi Podhaeţul au arsu. Şi mulţi oameni, bărbaţi, muieri, copii, au scos în robie, mai mult de 100.000, mulţi de aceia au aşezatu Ştefan vodă în ţara sa, deşi pănă astăzi trăieşte limba rusască în Moldova, ales pre unde i-au discălicatu, că mai a treia parte grăiescu ruséşte. Iar Ştefan vodă prădându şi arzându ţara, s-au întorsu înapoi cu mare dobândă, fără de nici o zminteală, au trecut Nistrul în ceasta parte la Halici şi au prădatu şi de aceasta parte.

Cauta razboiul. Odihna altora era, pentru el, paguba:

Ştefan vodă fiindu gata de războiu ca un leu ce nu-l poate îmblânzi niminea şi el odihna altora îi păriia că-i este cu pagubă, au intratu în Ţara Leşască cu oaste şi au prădatu Pocutiia şi o au şi luat-o
 
Si un final apoteotic pentru statura sa uriasa de sfant crestin ortodox:

Fost-au acestu Ştefan vodă om nu mare de statu, mânios şi de grabu vărsătoriu de sânge nevinovat; de multe ori la ospéţe omorâea fără judeţu.

luni, 30 august 2010

Reclame

Reclame la inghetata aparute in Marea Britanie (si pentru ca Marea Britanie este o tara democratica, in care drepturile omului - inclusiv libertatea de exprimare - sunt respectate cu sfintenie, reclamele sunt pe cale de a fi interzise):

"concepţia imaculată"


 
"credem în salivare"
Cateva contradictii

In biblie, spun crestinii, nu exista contradictii. In cazul asta:

- care au fost ultimele cuvinte ale lui Isus, "tata, in minile tale imi incredintez duhul" (Luca 23:46) ori "s-a sfarsit" (Ioan 19:30)?
- Iuda chiar l-a sarutat pe Isus (Matei 26:48-50) sau nu s-a putut apropia de el (Ioan 18:3-12)?
- perdeaua din templu s-a rupt inaintea mortii lui Isus (Luca 23:45-16) sau dupa (Matei 27:50-51)?
- unde era Isus in ceasul al saselea din ziua crucificarii, pe cruce deja (Marcu 15:25) sau in curtea lui Pilat (Ioan 19:14)?
- ce a facut Iuda cu banii primiti de pe urma tradarii lui Isus, si-a cumparat un teren (Fapte 1:18) sau i-a aruncat in templu (Matei 27:5)?
- s-a rugat Isus pentru a preveni crucificarea (Matei 26:39), sau nu (Ioan 12:27)? Iar daca s-a rugat, a doua rugaciune a fost identica cu prima (Marcu 14:39) sau nu (Matei 26:42)?
- ce a spus centurionul cand Isus a murit, ca "omul acesta era nevinovat" (Luca 23-47) sau ca "omul acesta era fiul lui Dumnezeu" (Marcu 15:39)?
- centurionul asta venise personal sa-i ceara lui Isus sa-i vindece robul (Matei 8:5) sau i-a trimis pe altii (Luca 7:3-6)?
- cand a curatat templul de camatari si negustori, in ziua in care a intrat in Ierusalim (Matei 21:12) sau a doua zi (Marcu)?
- copacul blestemat de Isus s-a uscat pe loc (Matei 21:19) sau peste noapte (Marcu 2:20)?

Ce spune biblia versus ce spun crestinii


Dovada ca mai nimeni dintre cei care se declara credinciosi crestini nu citeste cartea de capatai a propriei religii este hiatusul dintre ceea ce spun ei si ceea ce spune cartea lor sfanta.

Exemple:

1. Biblia afirma ca nu-i cuvantul literal Domnului, ci este modificata de catre oameni:

(Ieremia 8)
8. Iar poporul Meu nu cunoaşte hotărârea Domnului. Cum puteţi voi să ziceţi: "Suntem înţelepţi şi avem legea Domnului?" Căci iată, pana cea mincinoasă a cărturarilor a prefăcut-o în minciună.
9. S-au făcut de ocară înţelepţii, au turbat şi s-au prins în curse; iată, au lepădat cuvântul Domnului şi atunci unde este înţelepciunea lor?


2. D-zeu este iconoclast. Detesta idolatrizarea lucrurilor pamantesti ca biblii si icoane, care sunt facute doar pentru a castiga bani de pe urma lor

(Isaia 44)
9. Toţi făcătorii de idoli nu sunt nimic şi cele mai alese lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Martorii lor nu văd nimic şi, spre ruşinea lor, nici nu înţeleg nimic.
10. Cine a făcut un dumnezeu şi a turnat un idol fără să tragă un folos din aceasta?


3. Toti se mantuiesc, nu doar credinciosii. Este suficient sa iubesti si sa nu faci rau, nu trebuie neaparat sa fii credincios:

(I Corinteni 3)
14. Dacă lucrul cuiva, pe care l-a zidit, va rămâne, va lua plată.
15. Dacă lucrul cuiva se va arde, el va fi păgubit; el însă se va mântui, dar aşa ca prin foc.
(I Timotei 4)
10. Fiindcă pentru aceasta ne şi ostenim şi suntem ocărâţi şi ne luptăm, căci ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioşilor.
(Romani 2)
13. Fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepţi la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptaţi.
14. Căci, când păgânii care nu au lege, din fire fac ale legii, aceştia, neavând lege, îşi sunt loruşi lege,
15. Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc sau îi şi apără,

(Galateni 5)
14. Căci toată Legea se cuprinde într-un singur cuvânt, în acesta: Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
4. Isus este împotriva regulilor (cum ar fi postul sau sărbătorile) instituite de preoţi, pe care îi consideră demoni amăgitori care propovăduiesc evanghelia doar de formă.

(Coloseni 2)
16. Nimeni deci să nu vă judece pentru mâncare sau băutură, sau cu privire la vreo sărbătoare, sau lună nouă, sau la sâmbete,
17. Care sunt umbră celor viitoare iar trupul (este) al lui Hristos.
[...]
20. Dacă deci aţi murit împreună cu Hristos pentru înţelesurile cele slabe ale lumii, pentru ce atunci, ca şi cum aţi vieţui în lume, răbdaţi porunci ca acestea:
21. Nu lua, nu gusta, nu te atinge!
22. - Toate lucruri menite să piară prin întrebuinţare - potrivit unor rânduieli şi învăţături omeneşti?
23. Unele ca acestea au oarecare înfăţişare de înţelepciune, în păruta lor cucernicie, în smerenie şi în necruţarea trupului, dar n-au nici un preţ şi sunt numai pentru saţiul trupului.
(I Timotei 4)
1. Dar Duhul grăieşte lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credinţă, luând aminte la duhurile cele înşelătoare şi la învăţăturile demonilor,
2. Prin făţărnicia unor mincinoşi, care sunt înfieraţi în cugetul lor.
3. Aceştia opresc de la căsătorie şi de la unele bucate, pe care Dumnezeu le-a făcut, spre gustare cu mulţumire, pentru cei credincioşi şi pentru cei ce au cunoscut adevărul,
4. Pentru că orice făptură a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumire;
[...]
7. Iar de basmele cele lumeşti şi băbeşti, fereşte-te şi deprinde-te cu dreapta credinţă.
8. Căci deprinderea trupească la puţin foloseşte, dar dreapta credinţă spre toate este de folos, având făgăduinţa vieţii de acum şi a celei ce va să vină.


(Matei 15)
7. Făţarnicilor, bine a proorocit despre voi Isaia, când a zis:
8. "Poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lor este departe de Mine.
9. Şi zadarnic Mă cinstesc ei, învăţând învăţături ce sunt porunci ale oamenilor".
10. Şi chemând la Sine mulţimile, le-a zis: Ascultaţi şi înţelegeţi:
11. Nu ceea ce intră pe gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea spurcă pe om.
12. Atunci, apropiindu-se, ucenicii I-au zis: Ştii că fariseii, auzind cuvântul, s-au scandalizat?
13. Iar El, răspunzând, a zis: Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc, va fi smuls din rădăcină.
14. Lăsaţii pe ei; sunt călăuze oarbe, orbilor; şi dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor cădea în groapă.

(Galateni 5)
14. Căci toată Legea se cuprinde într-un singur cuvânt, în acesta: Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
(Romani 2)
13. Fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepţi la Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptaţi.
14. Căci, când păgânii care nu au lege, din fire fac ale legii, aceştia, neavând lege, îşi sunt loruşi lege,
15. Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc sau îi şi apără,
16. În ziua în care Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele ascunse ale oamenilor.
17. Dar dacă tu te numeşti iudeu şi te reazimi pe lege şi te lauzi cu Dumnezeu,
18. Şi cunoşti voia Lui şi ştii să încuviinţezi cele bune, fiind învăţat din lege,
19. Şi eşti încredinţat că tu eşti călăuză orbilor, lumină celor ce sunt în întuneric,
20. Povăţuitor celor fără de minte, învăţător celor nevârstnici, având în lege dreptarul cunoştiinţei şi al adevărului,
21. Deci tu, cel care înveţi pe altul, pe tine însuţi nu te înveţi? Tu cel care propovăduieşti: Să nu furi - şi tu furi?
22. Tu, cel care zici: Să nu săvârşeşti adulter, săvârşeşti adulter? Tu cel care urăşti idolii, furi cele sfinte?
23. Tu, care te lauzi cu legea, Îl necinsteşti pe Dumnezeu, prin călcarea legii?
24. "Căci numele lui Dumnezeu, din pricina voastră, este hulit între neamuri", precum este scris.
5. Dumnezeu este împotriva sărbătorilor şi ceremoniilor religioase.

(Isaia 1)
11. Ce-mi foloseşte mulţimea jertfelor voastre?, zice Domnul. M-am săturat de arderile de tot cu berbeci şi de grăsimea viţeilor graşi şi nu mai vreau sânge de tauri, de miei şi de ţapi!
12. Când veneaţi să le aduceţi, cine vi le ceruse? Nu mai călcaţi în curtea templului Meu!
13. Nu mai aduceţi daruri zadarnice! Tămâierile Îmi sunt dezgustătoare; lunile noi, zilele de odihnă şi adunările de la sărbători nu le mai pot suferi. Însăşi prăznuirea voastră e nelegiuire!
14. Urăsc lunile noi şi sărbătorile voastre sunt pentru Mine o povară. Ajunge!
15. Când ridicaţi mâinile voastre către Mine, Eu Îmi întorc ochii aiurea, şi când înmulţiţi rugăciunile voastre, nu le ascult. Mâinile voastre sunt pline de sânge; spălaţi-vă, curăţiţi-vă!
16. Nu mai faceţi rău înaintea ochilor Mei. Încetaţi odată!
17. Învăţaţi să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ajutaţi pe cel apăsat, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!

(Amos 5)
21. Urât-am, dispreţuit-am prăznuirile voastre şi nu simt nici o plăcere pentru sărbătorile voastre.
22. Când Îmi veţi aduce arderi de tot şi prinoase, nu le voi binevoi şi la jertfele de mântuire grase ale voastre nu voi pleca ochii.
23. Depărtează de Mine zgomotul cântecelor tale, că nu am plăcere să ascult cântarea alăutelor tale!
24. Şi judecata se va năpusti ca apa ,Şi dreptatea ca un şuvoi furios.

6. Isus e împotriva preoţilor ca persoane publice care cer respect în numele religiei. Fariseii si carturarii numiti de Isus sunt exact preotii de astazi.
Isus chiar zice că este interzis să îi spui unui om "Părinte", asa cum credinciosii obisnuiesc azi sa spuna preotilor:

(Marcu 12)
38. Şi le zicea în învăţătura Sa: Luaţi seama la cărturari cărora le place să se plimbe în haine lungi şi să li se plece lumea în pieţe,
39. Şi să stea în băncile dintâi în sinagogi şi să stea în capul mesei la ospeţe,
40. Ei, care secătuiesc casele văduvelor şi de ochii lumii se roagă îndelung, îşi vor lua mai multă osândă.

(Matei 23)
1. Atunci a vorbit Iisus mulţimilor şi ucenicilor Săi,
2. Zicând: Cărturarii şi fariseii au şezut în scaunul lui Moise;
3. Deci toate câte vă vor zice vouă, faceţi-le şi păziţi-le; dar după faptele lor nu faceţi, că ei zic, dar nu fac.
4. Că leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat şi le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu voiesc să le mişte.
5. Toate faptele lor le fac ca să fie priviţi de oameni; căci îşi lăţesc filacteriile şi îşi măresc ciucurii de pe poale.
6. Şi le place să stea în capul mesei la ospeţe şi în băncile dintâi, în sinagogi,
7. Şi să li se plece lumea în pieţe şi să fie numiţi de oameni: Rabi.
8. Voi însă să nu vă numiţi rabi, că unul este Învăţătorul vostru: Hristos, iar voi toţi sunteţi fraţi.
9. Şi tată al vostru să nu numiţi pe pământ, că Tatăl vostru unul este, Cel din ceruri.
10. Nici învăţători să nu vă numiţi, că Învăţătorul vostru este unul: Hristos.
11. Şi care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru.
12. Cine se va înălţa pe sine se va smeri, şi cine se va smeri pe sine se va înălţa.
13. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că închideţi împărăţia cerurilor înaintea oamenilor; că voi nu intraţi, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi.
14. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că mâncaţi casele văduvelor şi cu făţărnicie vă rugaţi îndelung; pentru aceasta mai multă osândă veţi lua.
15. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că înconjuraţi marea şi uscatul ca să faceţi un ucenic, şi dacă l-aţi făcut, îl faceţi fiu al gheenei şi îndoit decât voi.
[..]
24. Călăuze oarbe care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!
25. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că voi curăţiţi partea din afară a paharului şi a blidului, iar înăuntru sunt pline de răpire şi de lăcomie.
26. Fariseule orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, ca să fie curată şi cea din afară.
27. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că semănaţi cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase de morţi şi de toată necurăţia.
28. Aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi drepţi oamenilor, înăuntru însă sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.
29. Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici! Că zidiţi mormintele proorocilor şi împodobiţi pe ale drepţilor,
30. Şi ziceţi: De am fi fost noi în zilele părinţilor noştri, n-am fi fost părtaşi cu ei la vărsarea sângelui proorocilor.
31. Astfel, dar, mărturisiţi voi înşivă că sunteţi fii ai celor ce au ucis pe prooroci.
32. Dar voi întreceţi măsura părinţilor voştri!
33. Şerpi, pui de vipere, cum veţi scăpa de osânda gheenei?
34. De aceea, iată Eu trimit la voi prooroci şi înţelepţi şi cărturari; dintre ei veţi ucide şi veţi răstigni; dintre ei veţi biciui în sinagogi şi-i veţi urmări din cetate în cetate
7. Isus e împotriva religiilor care se declară speciale (Adevărate, Drepte etc.)

(Luca 9)
49. Iar Ioan, răspunzând, a zis: Învăţătorule, am văzut pe unul care, în numele Tău, scoate demoni şi l-am oprit, pentru că nu-Ţi urmează împreună cu noi.
50. Iar Iisus a zis către el: Nu-l opriţi; căci cine nu este împotriva voastră este pentru voi

(Luca 18)
11. Fariseul, stând, aşa se ruga în sine: Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni, răpitori, nedrepţi, adulteri, sau ca şi acest vameş.
12. Postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate câte câştig.
13. Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului.
14. Zic vouă că acesta s-a coborât mai îndreptat la casa sa, decât acela. Fiindcă oricine se înalţă pe sine se va smeri, iar cel ce se smereşte pe sine se va înălţa.

(Timotei 1)
4. Nici să ia aminte la basme şi la nesfârşite înşirări de neamuri, care aduc mai degrabă certuri, decât lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu, cea întru credinţă;
5. Iar ţinta poruncii este dragostea din inimă curată, din cuget bun şi din credinţă nefăţarnică,
6. De la care unii rătăcind s-au întors spre deşartă vorbire,
7. Voind să fie învăţători ai Legii, dar neînţelegând nici cele ce spun, nici cele pentru care dau adeverire.
8. Isus e împotriva celor care judecă mereu, mai ales în numele religiei

(Matei 7)
1. Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.
2. Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura.
3. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, şi bârna din ochiul tău nu o iei în seamă?
4. Sau cum vei zice fratelui tău: Lasă să scot paiul din ochiul tău şi iată bârna este în ochiul tău?
5. Făţarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.

9. Ritualurile bisericesti, ca "taina" botezului nu înseamnă mare lucru pentru Isus

(I Corinteni 1)
17. Căci Hristos nu m-a trimis ca să botez, ci să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea cuvântului, ca să nu rămână zadarnică crucea lui Hristos.
10. Isus detestă în special icoanele unde e reprezentat ca având păr lung

(I Corinteni 11)
14. Nu vă învaţă oare însăşi firea că necinste este pentru un bărbat să-şi lase părul lung?
11. Cristos e împotriva călugăriei; o viaţă retrasă de lume e laşitate.

(I Timotei 4)
12. Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia.
12. Raiul şi iadul nu sunt locuri reale unde "ajung sufletele dupa moarte"

(Luca 17)
20. Şi fiind întrebat de farisei când va veni împărăţia lui Dumnezeu, le-a răspuns şi a zis: Împărăţia lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut.
21. Şi nici nu vor zice: Iat-o aici sau acolo. Căci, iată, împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.
22. Zis-a către ucenici: Veni-vor zile când veţi dori să vedeţi una din zilele Fiului Omului, şi nu veţi vedea.
23. Şi vor zice vouă: Iată este acolo; iată, aici; nu vă duceţi şi nu vă luaţi după ei.
24. Căci după cum fulgerul, fulgerând dintr-o parte de sub cer, luminează până la cealaltă parte de sub cer, aşa va fi şi Fiul Omului în ziua Sa.

13. Tradiţia religioasă e zero.

(Matei 3)
9. Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: Părinte avem pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam.
14. Creştinismul nu trebuie să aibă nimic în comun cu politica - apropo de preotii care se implica in viata politica

(Ioan 18)
36. Iisus a răspuns: Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. Dar acum împărăţia Mea nu este de aici.
15. Mântuirea nu depinde de respectarea poruncilor

(Galateni 2)
16. Stiind insa ca omul nu se indrepteaza din faptele Legii, ci prin credinta in Hristos Iisus, am crezut si noi in Hristos Iisus, ca sa ne indrepta din credinta in Hristos, iar nu din faptele Legii, caci din faptele Legii, nimeni nu se va indrepta. (Galateni 3)
2. Numai aceasta voiesc sa aflu de la voi: Din faptele Legii primit-ati voi Duhul, sau din ascultarea credintei?
3. Atat de fara de minte sunteti? Dupa ce ati inceput in Duh, sfarsiti acum in trup?
4. Ati patimit atatea in zadar? - daca a fost in zadar, cu adevarat.
5. Deci Cel care va da voua Duhul si savarseste minuni la voi, le face, oare, din faptele Legii, sau din ascultarea credintei?
[..]
10. Caci toti cati sunt din faptele Legii sub blestem sunt, ca scris este: “Blestemat este oricine nu staruie intru toate cele scrise in cartea Legii, ca sa le faca”.
11. Iar acum ca, prin Lege, nu se indrepteaza nimeni inaintea lui Dumnezeu este lucru lamurit, deoarece “dreptul din credinta va fi viu”.
12. Legea insa nu este din credinta, dar cel care va face acestea, va fi viu prin ele.
13. Hristos ne-a rascumparat din blestemul Legii, facandu-Se pentru noi blestem; pentru ca scris este: “Blestemat este tot cel spanzurat pe lemn”


16. Dumnezeu nu este atotputernic:

(Judecatori 1)
19. Domnul a fost cu Iuda; şi Iuda a pus stăpînire pe munte, dar n'a putut să izgonească pe locuitorii din cîmpie, pentrucă aveau cară de fer.

miercuri, 25 august 2010

Scientific Advance

De la DumneZERO citire:


O icoana a supravietuit incendiului de la Maternintatea Giulesti

Iata stirea:


Desi in salonul de la Reanimarea Maternitatii Giulesti, cuprins de flacari lunea trecuta, incubatoarele, mobilierul si toata aparatura au fost distruse de flacari, anchetatorii au descoperit surprisi ca o iconita de plastic, infatisandu-l pe Sfantul Stelian cu un prunc in brate, a ramas intacta.
Temperatura in seara dezastrului atinsese in incaperea respectiva circa 200 de grade Celsius, cu toate acestea, obiectul a fost gasit sub o saltea carbonizata, fara sa aiba vreo urma ca trecuse prin foc.
“E o minune! Mi-au dat lacrimile. Va rog sa i-o dati parintelui care a pus-o acolo. Macar cu asta sa ramana. Stiu ca bebelusii din patuturi au murit asfixiati luni seara. Totusi, sper si ma rog la Dumnezeu ca iconita sa-l fi protejat pe copilas si acesta sa traiasca”, a declarat anchetatorul care a gasit iconita, in exclusivitate pentru Libertatea.
 Cinci bebelusi au pierit si alti sase au suferit arsuri grave in urma unui incendiu care a izbucnit, luni seara, la Reanimarea Maternitatii Giulesti din Capitala.
 Concluzia celor de pe blogurile crestine? A fost o minune, e o dovada clara ca exista Dumnezeu. Un Dumnezeu atotputernic si iubitor care lasa cinci bebelusi sa moara in flacari iar pe sase ii schilodeste pe viata, insa salveaza o icoana. Laudat fie numele lui...

luni, 23 august 2010

"Moldova este parte inseparabilă a Sfintei Rusii”

La 21 august 2010, la mănăstirea stavropighială de călugări din Solovki (insula Solovki din Marea Albă — nota traducătotului), a avut loc întâlnirea planificată între Sanctitatea Sa, Patriarhul Moscovei Kirill cu ierarhii mitropoliei Chişinăului şi a Moldovei.

La întâlnire au participat mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove Vladimir, preşedintelele Sectorului de Relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei, mitropolitul Ilarion de Volokolamsk, episcopii Sava de Tiraspol şi Dubăsari, Anatolie de Cahul şi Comrat, Petru de Hâncu, Marchel de Bălţi şi Făleşti.

«Sunt foarte bucuros, vlădica, că împreună cu episcopatul Înaltpreasfinţiei voastre sunteţi aici, pe acest pământ sfânt, — a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, salutându-l pe mitropolitul Chişinăului Vladimir. — Uneori suntem întrebaţi: „dar de ce atribuiţi Moldova Sfintei Rusii, căci moldovenii vorbesc o altă limbă, neslavă?“ Şi eu răspund că Sfânta Rusie este o noţiune nici etnică, nici politică, nici lingvistică, este o noţiune spirituală».

«Atunci când ne rugăm împreună cu fraţii şi surorile noastre din Moldova, noi nu simţim nici o diferenţă — în faţa lui Dumnezeu suntem un singur popor — a continuat Sfântul Vlădică. — Anume această comuniune de valori, comuniune a orientării spirituale formează unitatea noastră spirituală, care este mai presus de orice graniţe politice; şi nici un fel de partide politice care ne ameninţă cu o ruptură între noi nu sunt capabile să distrugă acestă unitate. Cu cât mai devreme vor înţelege ei asta, cu atât mai puţine puteri vor risipi în van».

«Ne rugăm astăzi pentru Moldova, pentru înflorirea poporului moldovenesc, pentru ca orientarea politică a Moldovei să contribuie la păstrarea unităţii Sfintei Rusii», — a spus în încheiere Sanctitatea Sa, Kirill, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii.

Serviciul de presă al Patriarhiei Moscovei şi a întregii Rusii

Nostalgiile imperiale nu mor niciodata...

vineri, 20 august 2010

Sfaturi Ortodoxe

Sursa

Păcatele care opresc de la Sfânta Împărtăsanie

- Femeia care pierde pruncul fară voia ei, 1 an să nu se împărtăsească.

Nu reusesc sa inteleg de ce biserica tine sa condamne si sa pedepseasca "pacatele" savarsite fara voie, ori chiar mai grav tine sa pedepseasca victimele. Cu atat mai mult cu cat atunci cand o femeie pierde o sarcina fara voia ei este imoral si inuman sa o mai incarci si cu sentimentul vinovatiei pentru un lucru pe care nu l-a comis si pe care nu l-a dorit. Multe sarcini se pierd din motive medicale sau chiar in urma unor accidente; a le invinovati pentru acest lucru pe femeile care sufera deja din cauza asta, a le acuza pentru lucruri de care nu sunt vinovate, este de neconceput.

 - Acela care ar ocărî, ar bârfi, ar necinsti sau ar bate pe vreun preot, chiar dacă ar fi preotul vinovat, unul ca acela va fi dat anatemei si lepădat de la Biserică ca unul ce s-a îndepărtat de Sfânta Treime si la un loc cu Iuda va fi partea lui si 2 ani să nu se împărtăsească

 Trec peste observatia ca spiritul de casta ii face sa-si protejeze membrii "Famigliei" indiferent de situatie (chiar daca preotul ar fi vinovat, condamnat este cel care isi face dreptate), si remarc cu amuzament ca desi faptuitorul este alungat din biserica, este asteptat sa revina inapoi dupa doi ani. Nu se pot lipsi multa vreme de cotizanti...

Botezul

Pe langa alte considerente legate de moralitatea botezului (este firesc sa fie botezate persoane care nu au posibilitatea de a fi de acord cu aceasta procedura sau de a o respinge?), ritualul botezului este si riscant.

In Republica Moldova un preot a omorat prin inecare un copil in timp ce-l boteza.

In imaginile filmate in timpul botezului, prezentate de publika.tv, se vede cum preotul apleaca copilul cu capul in apa de trei ori, fara sa-i astupe gura cu mana. Expertiza medico-legala a aratat ca micutul a murit asfixiat. Martorii citati de agentiile de presa basarabene sustin că micutul de o luna si jumatate a murit in bratele parintilor, in timp ce ieseau din curtea bisericii.

La insistentele celor de fata care i-au atras preotului atentia ca este ceva in neregula cu bebelusul, individul a replicat cu aroganta ca nu-i la primul lui botez, stie el ce face.

Politia a inceput o ancheta, in timp ce nemernicul are tupeul sa se pretinda nevinovat. Sper sa fie pedepsit asa cum merita.


fotografie din timpul savarsirii ritualului ucigas

Si in Romania a fost un caz - prin Sibiu, anul trecut. Un baietel de sase saptamani a murit la scurt timp după ce a fost botezat. Tragedia s-a intamplat chiar in timpul slujbei. Micutul a fost scufundat de preot in cristelnita de doua ori si, dupa ce a fost pus pe masa, a inceput sa se invineteasca. Ulterior, copilul a intrat in stop cardio-respirator. Disperati, parintii au chemat ambulanta, care l-a transportat la spital. In ciuda eforturilor medicilor, copilul a murit. Chiar daca initial l-a acuzat pe preot de neglijenta, pentru ca l-ar fi bagat pe copil cu capul in apa fara sa ii acopere gura cu mana, familia nu a depus plangere impotriva acestuia. Nu stiu prin ce metode reprezentantii BOR i-au determinat sa nu depuna plangere.

Evident, ambele cazuri sunt prezentate ca fiind "fara precedent". De fapt sunt primele cazuri despre care s-a aflat in mass-media. Dar putem fi siguri ca nu vor mai exista si alte astfel de incidente?

Este un motiv suficient macar pentru a amana ritualul botezului pana la o varsta mai inaintata, preferabil la o varsta la care cel supus acestui ritual sa decida de unul singur daca vrea sau nu sa i se supuna. Si evident, ar trebui renuntat la botezul, mult prea riscant, prin scufundare.

Adevaratul logo turistic al Romaniei

De la Black Dog citire:Criminalii din Giulesti

O stire Mediafax:


Cadre medicale ce aveau cartele de acces în secţia bebeluşilor de la Giuleşti sărbătoreau Sf. MariaCadrele medicale care aveau cartele de acces în Secţia de Terapie Intensivă prematuri a Maternităţii Giuleşti, luni seara, la momentul în care s-a declanşat incediul, îşi sărbătoreau colegele care se numesc Maria, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse medicale.

Uşa încăperii unde se aflau cei 11 micuţi, arşi în incendiu, se deschidea numai cu cartelă.

De altfel, imaginile date publicităţii de criminalişti redau panica părinţilor, dar şi neputinţa unor cadre medicale de a intra în secţie şi de a interveni pentru a scoate bebeluşii din încăpere.

Surse medicale susţin că asistentele care erau responsabile cu supravegherea micuţilor participau la o masă dată în cinstea Sf. Marii, sărbătoare religioasă care avusese loc cu o zi înainte, respectiv în 15 august.

Potrivit primelor estimări ale specialiştilor, din momentul declanşării incendiului, până la intervenţia cadrelor în încăpere, a durat cel puţin 20 de minute, timp în care Secţia a fost lăsată nesupravegheată.


Deci cinci bebelusi au murit si altii se zbat inca intre viata si moarte (iar daca vor ramane in viata in mod cert vor avea sechele toata viata) pentru ca niste adulti inconstienti au preferat ca in loc sa-si indeplineasca indatoririle de serviciu, sa celebreze o sarbatoare religioasa.

miercuri, 18 august 2010

Pariul lui PascalPariul lui Pascal este, probabil, printre cele mai raspandite argumente pro-credinta.

Si este, probabil, printre cele mai evident eronate.

Pariul ar fi urmatorul: daca crezi în Dumnezeu si se dovedeste ca el nu exista, nu vei fi pierdut nimic, dar daca nu crezi si se dovedeste ca exista, vei merge în Iad. Asadar, este iresponsabil sa fii ateu.

Deci "pariul" propune credinta din oportunism, fara argumente concrete, palpabile.

Mai formal, argumentul este structurat dupa cum urmeaza :
1. Nu stim daca exista Dumnezeu.
2. Daca el exista, necredinta în el are consecinte negative asupra sufletului nemuritor.
3. Daca el nu exista, credinta în el nu are nici o consecinta.
4. Asadar, este în interesul omului sa creada în Dumnezeu.

Prima problema a argumentului este cea a "evitarii Iadului gresit". Exista in lume mai multe religii, iar argumentul nu o specifica pe cea care ar trebui urmata. Crezand pur si simplu în Dumnezeu, dar practicand religia gresita, omul ajunge tot în Iad. Argumentul poate fi folosit la fel de bine (mai bine zis, la fel de gresit) de catre crestini, musulmani, evrei, hindusi etc

Mai departe, argumentul se bazeaza pe presupunerea ca existenta si inexistenta lui Dumnezeu sunt la fel de probabile, ceea ce nu s-a demonstrat. Daca existenta lui Dumnezeu ar avea o probabilitate care tinde la zero, argumentul isi pierde greutatea. Daca consideram ca probabilitatea de a exista oricare dintre divinitatile care s-au perindat prin mitologie ori care mai pot aparea de acum incolo ar fi egala (si in lipsa unor alte argumente in favoarea vreuneia dintre aceste divinitati este o presupunere fireasca), iar numarul zeitatilor posibile tinzand la infinit, rezulta ca probabilitatea existentei fiecareia dintre ele tinde la zero.

Pe de alta parte, teologia crestina ne face sa credem ca Dumnezeu cere o credinta sincera si nu ar acorda mantuirea cuiva care crede doar în baza unui pariu prin care spera sa obtina beneficii dupa moarte. Si exact asta este si abordarea celor mai multe dintre celelalte teologii. O credinta din interes, din calcul meschin, o credinta bazata pe cantarirea avantajelor ce pot decurge din practicarea ei nu este ceea ce predica religiile clasice.

In final, afirmatia 3 este falsa - credinta intr-un zeu care nu exista are consecinta grava a pierderii unei vieti întregi in slujba unei minciuni. Vorbim despre timpul pierdut la slujbe si cu rugaciuni catre un zeu inexistent, despre banii cheltuiti fara folos pentru cumpararea unor icoane, lumanari ori altele de acest gen, pentru achitarea "prestatiilor" bisericesti de la botezuri, nunti, inmormantari si alte ocazii speciale ori ordinare, despre infometarea din timpul postului, despre abstinenta de la diverse placeri nevinovate ale vietii.

In concluzie, "Pariul lui Pascal" este un argument eronat.

Ateism

Este oare adevarat ca, in lipsa fundamentelor crestine, nu putem promova dreptatea, intelegerea si nu putem condamna viciile si crima? Cel mai bine a raspuns Holbach:

"Aveau oare oamenii nevoie de o revelatie supranaturala ca sa afle ca dreptatea este necesara pentru existenta societatii si ca nedreptatea creeaza doar o adunatura de dusmani, gata sa-si faca rau unul altuia? Este nevoie de cuvantul lui Dumnezeu pentru ca oamenii sa inteleaga ca fiintele care traiesc laolalta au nevoie de dragoste si de ajutor reciproc? Era oare nevoie de ajutor supranatural pentru ca oamenii sa descopere ca razbunarea este un rau si o incalcare a legilor tarii, care, daca sunt drepte, inlocuiesc in intregime razbunarea? Nu pricepe oare orice om caruia ii este draga viata ca viciile, excesele si voluptatea ne scurteaza zilele? Si, in sfarsit, oare experienta nu dovedeste oricarei fiinte rationale ca crima provoaca ura semenilor, ca omul vicios isi face rau lui insusi, pe cand virtutea genereaza dragoste si stima?
Este suficient ca oamenii sa se gandeasca cat de putin la actiunile lor, la adevaratele lor interese si la menirea societatii, pentru ca sa inteleaga care este datoria lor unul fata de altul. Este suficienta vocea ratiunii pentru a afla care este datoria noastra fata de aproapele nostru."As mai adauga ceva: o conceptie gresita, dar larg raspandita printre credinciosi, este ca devenim atei in urma unei intamplari tragice si devastatoare (pierderea cuiva drag, de exemplu), dupa care ne intrebam: "Cum a putut Dumnezeu face/permite asta?!", ori ca incepem sa-l uram pe Dumnezeu din acest motiv. Dar ca sa poti sa-l urasti pe Dumnezeu, trebuie ca intai sa crezi ca el exista. Cei care il urasc pe Dumnezeu nu pot fi atei. Un ateu poate (dar nu e obligatoriu!) sa urasca religia, ori credinciosii, dar nu poate uri ceea ce nu crede ca exista. E ca si cum i-ai uri pe balauri pentru ca rapesc fete de imparati...

Alta parere gresita este ca oamenii decid sa fie atei. Este greu de crezut ca cineva isi spune intr-o zi: "Ei bine, eu pana acum am crezut in Dumnezeu, dar hai de azi incolo sa nu mai cred!". Ateismul nu este o alegere. Nu te trezesti intr-o dimineata cu fata la cearceaf si gata, te hotarasti sa fii ateu. Nu este o criza adolescentina, sau un act de rebeliune. Nu este o decizie arbitrara: "Ce mananc azi? Ciorba. Cum imi zugravesc casa? Verde. Cred in Dumnezeu? Nu.".

Ideea ca cineva alege ateismul din spirit de contradictie sau din rebeliune este absurda. Cineva mi-a spus odata ca am ales ateismul pentru ca nu imi place ideea ca exista "ceva mult mai mare decat noi", o "forta superioara". Daca ar fi asa, nu as fi ateu, pentru ca as crede intr-un Dumnezeu de care incerc sa scap, la care vreau sa renunt. Nici macar nu sunt ateu pentru a-mi face viata mai usoara. Pur si simplu sunt ateu pentru ca nu am motive sa cred in zeitatile crestine, musulmane, hinduse etc. Daca ar fi vorba despre rebeliune, as sti ca Dumnezeu exista si ca il voi intalni dupa moarte. Nu te poti lupta decat cu un adversar in a carui existenta crezi, nu cu unul in a carui existenta nu crezi. Nu te poti lupta cu Spanul din povestea Harap Alb decat daca ai vreun motiv sa crezi ca Spanul exista in realitate. Asa ca acuzatia de rebeliune nu poate veni decat de la diversi credinciosi care nu accepta ca pe planeta exista sute de milioane de oameni care pur si simplu nu cred nici in zeul lor, nici in al altora. Ideea ca "fiecare crede in ceva" este atat de intiparita in creierele lor, si atat de importanta pentru ei, incat refuza sa accepte evidenta existentei celor care nu au nici o religie. Ori se incapataneaza sa afirme ca ateismul este el insusi un fel de credinta.

Oamenii nu aleg sa fie atei. Ei doar realizeaza ca si-au pierdut credinta, daca au avut vreuna (caci sunt si unii care n-au avut credinta niciodata), si ca au devenit atei fara sa vrea acest lucru si uneori chiar impotriva dorintei lor. Unii lupta impotriva acestei schimbari, si poate fi extrem de traumatizant sa-ti pierzi credinta, daca inainte ocupa un loc major in viata ta. Unul dintre cele mai raspandite motive ale pierderii credintei este ca oamenii inteleg ca o explicatie mai buna, mai completa, mai coerenta a vietii, universului si a tot ce ne inconjoara poate fi gasita in afara religie. Inteleg ca Universul are mai mult sens fara implicarea nici unei divinitati. Noi nu vedem nici o dovada a existentei vreunui Creator al cosmosului, naturii, biologiei, nu vedem nimic care exista sau se intampla si a carui singura explicatie sa fie interventia divina. Multe dintre tezele sustinute de religie, daca nu chiar toate, sunt vagi, ambigue, incoerente si contradictorii (daca judeci cu mintea deschisa si nu esti dispus sa crezi orice, doar pentru ca asa "trebuie"). Multe dintre regulile impuse de diversele religii sunt arbitrare si irationale, si nu par izvorate de la vreo divinitate suprema. Oamenii isi pierd credinta atunci cand religia nu are ce sa le ofere, cand gasesc, la intrebarile pe care si le pun, raspunsuri mai bune, ori o filozofie mai adecvata, sau un alt mod de viata, mai bun.

Alta greseala care se face frecvent este ca unii apreciaza ca ateii cred in inexistenta lui Dumnezeu. Nimic mai fals. Ei nu cred in inexistenta divinitatii, ci nu cred ca exista. Este o mare diferenta. Asa cum cei care nu cred in existenta spiridusilor (majoritatea oamenilor de fapt) nu sunt adepti ai "credintei in non-existenta spiridusilor". Inseamna doar ca nu au vazut pana acum dovezi ale existentei lor. Asa si ateii, daca vor avea dovezi ca Dumnezeu exista, vor crede; daca nu, nu.

Diferenta dintre "a crede ca nu" si "a nu crede ca" poate ca nu este intotdeuna evidenta, insa este o diferenta capitala.

luni, 16 august 2010

Pelerinaj riscant

O stire Mediafax:

Directorul Directiei de Sanatate Publica din Constanta, Constantin Dina, a declarat ca aproximativ 60 de persoane au mancat la Manastirea Ivrinezu, iar pana in prezent 20 dintre acestea au ajuns la spital, cu simptome de toxiinfectie alimentara.

Potrivit sursei citate, 14 din cele 20 de persoane se afla la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta, iar celelalte sase la Spitalul Municipal Medgidia.

Din cele 20 de persoane, 18 sunt copii, unii cu varste mai mici de doi ani.

Conducerea DSP Constanta a deschis o ancheta in acest caz, iar o echipa a institutiei va merge la manastire penru a recolta probe din alimentele consumate.

Reprezentantii DSP spun ca manastirile nu au nevoie de autorizatii sanitare pentru a organiza mese pentru pelerini.

Ei bine, se pare ca ar trebui ca de acum incolo sa fie autorizate din punct de vedere sanitar si manastirile, nu doar hotelurile si restaurantele. Cel putin cele care intentioneaza sa hraneasca si pe altii in afara propriilor vietuitori. In fond, se pare ca Doamne-Doamne nu are de gand sa protejeze pelerinii care ajung la manastiri de toxiinfectii alimentare. Are alte griji mai importante, probabil...

Basescu - una alba, una neagra

“Un lucru în privinţa căruia am fost extrem de nemulţumit este repartizarea de bani din buget pe obiective de interese pentru fiecare parlamentar. Să terminăm cu aceste fanariotisme, că ţara nu are bani pentru construirea de biserici... Nu e timpul să construim acum biserici din bani publici, avem alte priorităţi…”Bravo Basescu, a fost primul gand care mi-a venit in minte. Intr-adevar, asta este presedintele pe care l-am votat in 2004: era cel care a pus umarul, in calitate de primar general, la stoparea monstruozitatii care s-ar fi construit in Parcul Carol.

Dar la a doua citire apare intrebarea: daca acum nu-i momentul pentru a aloca bani publici catre constructia de biserici, inseamna ca altadata o sa fie?!

Mi-as fi dorit mai degraba din partea presedintelui o pozitie de principiu clara: in nici o situatie, chiar daca este criza sau perioada de boom economic, alocarea de bani publici catre constructia de biserici nu este justificata.

joi, 12 august 2010

Alta invitatie la film - Biblia Secreta

Acum 2000 de ani intr-un colt al Imperiului Roman un om sfant propovaduieste pacea. Ii hraneste pe saraci, ii vindeca pe cei bolnavi, ii invie pe morti. Adeptii sai il numesc chiar "Dumnezeu". Numele sau este...